Inhoud Opleiding

Inhoud Opleiding

De opleiding Somatic Experiencing® Practitioner bestaat uit drie verschillende opleidingsjaren. Het eerste jaar wordt Beginner genoemd. Het tweede wordt Intermediate genoemd en het derde jaar is het Advanced jaar van de opleiding. Elk jaar bestaat uit 2 blokken van 6 dagen. Per jaar komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

Beginner (1e jaar van de opleiding):

 • Basisprincipes van Somatic Experiencing® zoals titratie en pendulatie.
 • Fysiologische basis van trauma, zowel op lichamelijk vlak als de theorie van het zenuwstelsel en de hersenen.
 • Het leren werken met sensaties in het lichaam (‘felt sense’).
 • Het leren werken met hulpbronnen en agentschap (resources en agency).
 • Het leren werken met de Oriëntatie Respons en het afronden en energetisch ontladen hiervan.
 • ‘Coupling Dynamics’ met behulp van ‘SIBAM’. Het herstellen van zelfregulering.
 • Het herkennen van traumatische reacties en het stabiliseren hiervan.
 • De verweven vaardigheden gebruiken om hertraumatisatie te vermijden.
 • Trauma First Aid: werken in acute situaties.
 • Integratie van Somatic Experiencing® traumawerk in reeds bestaande werkvormen.

Intermediate (2e jaar van de opleiding):

 • De theoretische inzichten in de verschillende categorieën en oorzaken van traumatische shock.
 • Het verdiepen van de basisprincipes van Somatic Experiencing®.
 • Het leren erkennen van de specifieke categorie van de traumatische shock waarmee de cliënt zich presenteert.
 • Het leren toepassen van de juiste principes in de specifieke verschillende categorieën en oorzaken van traumatische shock.
 • Het verdiepen van reeds opgedane kennis van het zenuwstelstel.

Advanced (3e jaar van de opleiding):

 • Het leren werken met complex trauma en syndromen.
 • Het introduceren en integreren van aanraking in een sessie Somatic Experiencing®.
 • Het verdiepen van de kennis over en methodiek ter stabilisatie van het autonome zenuwstelsel (AZS) bij het werken met complex trauma.
 • Het verdiepen van de polyvagal theorie en het toepassen ervan bij complex trauma.
 • Leren werken met het begrip ‘coherentie’ in een SE® sessie.
 • Het leren bepalen van de scope voor het efficiënter werken in een sessie.
 • Verfijning van het gebruik van aanraking voor containment en coherentie.
 • Het verdiepen van de basisprincipes van Somatic Experiencing® bij zeer sensitieve cliënten.
 • Het leren werken met de ogen in een sessie SE®.