KMO Portefeuille

KMO Portefeuille

Trauma Healing Belgium vzw is erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit wil zeggen dat je als zelfstandige, vrij beroeper of als KMO subsidies kan krijgen voor onze opleidingen en workshops.

Trauma Healing Belgium heeft Registratienummer DV.O233316

Subsidieregeling voor gebruik KMO-p (Vanaf 1 Januari 2023)

De Vlaamse regering heeft een hervorming doorgevoerd van de KMO portefeuille. Dit komt er helaas op neer dat onze opleidingen niet meer gesubsidieerd kunnen worden via KMO Portefeuille aangezien therapie niet beschouwd wordt als een knelpunt beroep door de VDAB.