KMO Portefeuille

KMO Portefeuille

Trauma Healing Belgium vzw is erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit wil zeggen dat je als zelfstandige, vrij beroeper of als KMO subsidies kan krijgen voor onze opleidingen en workshops.

Trauma Healing Belgium heeft Registratienummer DV.O233316

Subsidieregeling voor gebruik KMO-p (Sinds 14 Juli 2021)

De opleidingen van Trauma Healing Belgium zijn gericht op het verbeteren van het mentaal welzijn. Enkel beoefenaars van gezondheidsberoepen en paramedische beroepen kunnen nog gebruik maken van KMO portefeuille bij het volgen van opleidingen ter verbetering van het mentaal welzijn.

Concreet gaat het over de volgende diploma’s en uitoefeningen (aantoonbaar via NACE codes):

Apotheker-assistentie;
Audiologie;
Bandage, orthese en prothese;
Diëtiek;
Ergotherapie;
Medische laboratoriumtechnologie;
Logopedie;
Oogzorg;
Podologie;
Psychologen en Psychiaters;
Medische beeldvorming;
Vervoer van patiënten;
Mond- en tandzorg;
psychotherapeuten met verworven rechten

De erkende niet-conventionele medische beroepen zijn de beroepen erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen:
Homeopathie;
Chiropraxie;
Osteopathie;
Acupunctuur.

Een deelnemer met een diploma bemiddeling, counseling of coaching komt niet meer in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021.

Lees zeker alles eens na via deze link. Naast de uitleg op de pagina vind u ook helemaal onderaan een link ‘Wat zijn diensten die gericht zijn op de fysieke of mentale gezondheid ?‘ Daar kan u ook bovenstaande lijst terugvinden.

Contacteer bij twijfel steeds VLAIO .

Wat betreft de psychotherapeuten met verworven rechten verwijs ik naar art. 68/2/1 e.v. van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet betekent dit dat je houder moet zijn van een bachelor diploma en een 4 jarige therapeuten opleiding hebben afgerond die ten laatste in het academiejaar 2016-2017 is gestart. Of dat je een 4 jarige psychotherapie opleiding voltooide voor september 2016 en je Bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 2016-2017 bent gestart.

Ik kom in aanmerking voor KMO-p, wat moet ik doen?

Indien je in aanmerking komt voor subsidie via KMO portefeuille dient u ons aan te tonen dat u daadwerkelijk over een diploma van bovenvernoemde beroepen beschikt. Dit kan u doen door ons u diploma door te mailen. Daarnaast kan u de procedure opstarten via de website van KMO-p (de nodige info daarvoor zit bij de inschrijvingsbevestiging).