Kosten en Betaling

Kosten en Betaling

Je schrijft je in voor het eerste jaar van een driejarige opleiding. Van zodra je aanmelding door het intake team goedgekeurd wordt ben je officieel ingeschreven voor de opleiding. De betaling van de opleiding moet volledig gebeurd zijn voor de start van de eerste module. Je verbindt je er ook toe om de drie volledige jaren van de opleiding te volgen, tenzij onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat dit niet mogelijk zou zijn. De verblijfskosten moeten betaald zijn minstens 1 week voor de start van de module.

€ 2160 per opleidingsjaar (betaling via KMO portefeuille mogelijk)
Trauma Healing Belgium vzw heeft Registratienummer DV.O233316
€ 2190 bij gespreide betaling (KMO portefeuille is niet combineerbaar met gespreide betaling)
(Prijs is exclusief verblijfskost en kost voor supervisies en persoonlijke sessies)

Voor het betalen van de factuur van de trainingskosten van een jaar kun je kiezen tussen:

  • Het bedrag (2160 €) in één keer voor aanvang van de 1e module voldoen?
  • Het bedrag (2160 €) via KMO portefeuille betalen (eigen aandeel 1512 €, KMO betaald 648 €). Alle stappen in KMO dienen uitgevoerd te zijn voor de start van de 1e module. Trauma Healing Belgium vzw heeft Registratienummer DV.O233316
  • Voor aanvang van de eerste module tekenen van een overeenkomst tot gespreide betaling. Het bedrag van de trainingskosten wordt dan verhoogd tot 2200 € voor de administratieve afhandeling van het gespreid betalen. KMO portefeuille is niet combineerbaar met gespreide betaling.

Bij de trainingskosten zijn de kosten van het studiehandboek inbegrepen. Bij de verblijfskosten zijn koffie en thee inbegrepen. Copyright en het eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Somatic Experiencing Internationaal (SETI).

Overige kosten
Tijdens de opleidingsmodules word je begeleid door een team van assistenten. Individuele sessies en supervisie tijdens de modules en daarbuiten, en ook studiegroepen, dienen apart aan hen betaald te worden. De kosten van individuele en supervisie bedragen naar schatting € 900 per jaar. Voor individuele sessies bij een primary assistent betaal je 75€, bij een senior assistent 85€. In het document rules & guidelines vind je meer info terug, in het pricing document vind je de info omtrent de prijs terug.

Verblijfskosten
Het overzicht van de verblijfskosten kan teruggevonden worden op de pagina Locatie.

Afbreken van de opleiding
Indien je onverhoopt besluit om een opleidingsjaar niet verder te vervolgen, dien je dat vroegtijdig te melden. Je hebt geen recht op teruggave van de trainingskosten van dat jaar. Nog niet gefactureerde accommodatiekosten hoeven dan niet betaald te worden.

Annulering
Bij annulering voor 2 maanden voor de start van de opleiding geldt er een administatieve kost van 50 €. Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten. Bij annulering vanaf 3 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag. Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering. Annulering dient schriftelijk (e-mail, brief) te gebeuren.

Plaatsvinden van een opleidingsjaar
Een opleidingsjaar kan pas werkelijk doorgaan bij een minimum aantal deelnemers; indien dat niet behaald wordt vervalt je inschrijving en wordt het al betaalde teruggestort. Je wordt tijdig geïnformeerd bij het eventuele niet doorgaan van een vervolgopleidingsjaar.