Rachporn Sangkasaad

Rachporn Sangkasaad

Rachporn Sangkasaad is vrijgevestigde gz-psychologe, psychotherapeute en gespecialiseerd in traumatherapie. Haar professionele ervaring omvat werk in psychiatrische ziekenhuizen en daarvoor werk in de privésector. Voor bedrijven wordt ze voor crisisopvang en als trainer ingezet. Ook is ze spreker op internationale congressen.

Zij is internationale trainer voor Somatic Experiencing®, Resource Therapy, Somatic Ego-state Therapy® (SEST), Tension and Trauma Releasing Exercises® (TRE) en Eye Movement Integration (EMI). Doordat ze in Thailand is geboren en in Zwitserland is opgegroeid, komen zowel de oosterse als ook de westerse denk- en werkwijze bij elkaar. Het verbinden en overbruggen tussen  verschillende landen en culturen is altijd onderdeel geweest van haar werk. Ze is gepassioneerd door SE® en geeft op een speelse en ontspannen manier les, waarbij ze de nieuwsgierigheid van studenten en hun interacties ondersteunt.

Sinds haar eigen opleiding in SE® assisteert ze Peter A. Levine en vele SE-leraren in Europa, Brazilië, Hong Kong en Zuid-Afrika, en blijft ze Peter Levine’s post-advanced workshops in Zwitserland assisteren. Verder zit ze in het bestuur van de European Association for Somatic Experiencing (EASE).